Profil
Arbejdsområder
Salg/udlejning
Referencer
Kontakt
I "grunden" handler det om tillid...
Profil

Virksomheden:

 

 

Entreprenørfirmaet Helge Hansen Hørve (HHH) blev etableret som et enkeltmandsfirma af Helge Hansen den 1. april 1970. 

Hovedvægten af arbejdsopgaverne har altid været jord, kloak og belægningsarbejde. 

Med autorisationen som kloakmester og næringsbrev på salg af kloakmaterialer, blev HHH ret hurtigt et af de fortrukne firmaer på kloakopgaver i lokalområdet. 

Gennem årene har HHH bl.a. stået for utallige kilometer dræning af bøndernes marker på Lammefjorden. 

I 1980érne blev der, under byggeboomet, gravet grunde og lavet kloakker til rigtig mange parcelhuse. I 1983 var administrationsopgaverne så omfattende at hustruen Eva gik fra halvtids- til fuldtids ansættelse i firmaet. 1984 blev firmaet ændret til et anpartsselskab.

I 1990 blev nabogrunden på 6439m2 og en 1200m2 stor lade opkøbt af Superfos. Laden har efterfølgende fungeret som værksted, hvor maskiner opbevares og repareres, samt til udlejning af lagerplads. 

I 1990érne bestod opgaverne typisk af sociale boligbyggerier for Vestsjællands Amts Boligselskab (VAB), Lejerbo samt kommunale børnehaver og skoler. 

I 1995 blev sønnen Jakob den første udlærte struktør i firmaet. Efterfølgende tog han kloakmester eksamen. 

I 1998 købte HHH udstyr til Tv-inspektion af kloakker og har siden lavet mange inspektioner for forsikringsselskaber mfl.

I 2000 blev endnu en struktør udlært og der blev blandt andet udført en større opgave på Statens Museum for Kunst. 

I 2002 stod HHH blandt andet for jord, kloak, beton og element entreprisen en større udbygning af Svebølle skole 

I 2005 har HHH blandt andet stået for en byggemodning i Holbæk og en større ombygning af Svinninge skole. 

I 2006-2007 har HHH været hovedentreprenør på et omfattende renoveringsprojekt på Pensionen Brøndbyhus for Direktoratet for Kriminalforsorgen. Projektet bestod i komplet nyt kloaksystem under en kælder, samt renovering af baderum og toilet faciliteter.

Jakob og Helge indledte et generationsskifte der fuldendes, efter et år, ved Jakobs fulde overtagelse 01.10.2007


01.04.2010 fjerede vi vores 40 års jubilæum med mange dejlige gæster. 

 

Jakob Helgogaard:

Blev i 1995 (efter 4 års læretid) udlært som anlægsstruktør i HHH.

Efterfølgende bestod jeg kloakmestereksamen.

Efter et lille års tid i ingeniørtropperne, hvor jeg kørte gummiged, arbejdede jeg igen som kloakmester i HHH.

For at få nye udfordringer og lære mere om betonarbejde, arbejde jeg efterfølgende med beton og elementmontage hos DT Entreprise A/S.

Efter et år på DTU´s adgangskursus med masser matematik, fysik, kemi mm. dementerede jeg i 2002 som bygningsingeniør fra BYG•DTU.

Efterfølgende var jeg i 4 år ansat som ingeniør hos det rådgivende ingeniørfirma Oluf Jørgensen A/S Roskilde.

Mine primære opgaver hos Oluf Jørgensen har været:

  • Projektering og design af konstruktioner
  • Statiske beregninger
  • Projektering og dimensionering af afløbsprojekter og anlægsopgaver
  • Tilsyn på byggepladser
  • Byggeledelse
  • Bygherrerådgivning 

I 2008 blev jeg efter to års studier færdig med Byggeriets Lederuddannelse.

I de senere år har jeg været på mange kurser bla.:
Klimatilpasning
Rottepærre certifikat
LAR løsninger
Punktrenoveringer 
ProfilArbejdsområderSalg/udlejningReferencerKontakt