Profil
Arbejdsområder
Salg/udlejning
Referencer
Kontakt
I "grunden" handler det om tillid...
Kloak

Vi udfører alle former for aut. kloakarbejde og har gjort det siden 1970.

Nyanlæg, reparation, punktrenovering, vedligehold, ombygning, separering mm.

 

 

 

 

 

I forbindelse med kloakarbejde er det vigtigt at have erfaring.

Der skal tit arbejdes videre, på eller ændres, på gamle afløbsinstallationer. Det er ikke kun vigtigt, at være ”up to date” med hvordan kloakarbejde skal udføres i dag.

Det er også vigtigt at vide hvordan det blev udført førhen, så vi ved hvad vi kan forvente at møde i jorden. Med den viden kan vi have en idé om hvilke former for samlinger vi kan få brug for, så vi ikke bliver overrasket og sinker arbejdet.

 

Som aut. kloakmester forpligtiger virksomheden sig til, altid at være ajourført inden for kloakområde.

 

 

Dette gælder nyeste lovgivning, normer, vejledninger og produkter.

 

 

 

Det er et lovkrav at virksomheden skal have og arbejde efter et godkendt kvalitetsstyringssystem der efterses af en godkendt kontrolinstans.

 

 

 

Hos HHH efterses vores kvalitetsstyringssystem af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S

 

 

Kild: Danske kloakmestre:

 

 

 

Autoriseret arbejde

 

Alt kloakarbejde er autoriseret arbejde. Det siger loven - uanset om det drejer sig om nye installationer eller reparation af eksisterende kloakker. Eneste undtagelse er etablering af faskiner.
Ved at benytte autoriserede kloakmestre sikres et helt og velfungerende kloaknet, hvilket er altafgørende for et lands hygiejne og sundhed.

Forbrugerne vil jævnligt støde på firmaer, der tilbyder at udføre kloakarbejde uden at være i besiddelse af den lovpligtige autorisation. Danske Kloakmestre og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S opfordrer derfor forbrugerne til - inden man indgår aftale om udførelse af kloakarbejde - at bede virksomheden om dokumentation for, at den er autoriseret og arbejder efter det lovpligtige kvalitetsstyringssystem.

Det er bygherrens/husejerens ansvar, at loven bliver overholdt. Ved at benytte en autoriseret kloakmester påtager kloakmesteren sig ansvaret for, at kloakarbejdet udføres korrekt, at installationen er i forsvarlig stand og at de nødvendige tilladelser er på plads. 
 

 

Faskiner

Den eneste form for kloakarbejde, som husejeren selv må udføre, er etablering af en faskine med tilhørende ledninger til bortledning af regnvand fra beboelsestage. Kommunen skal give tilladelse, og husejeren er selv ansvarlig for, at arbejdet udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet.

 

 

 

 

 

 

 

Kloakprojekt - Kirkepladsen Holbæk

 
ProfilArbejdsområderSalg/udlejningReferencerKontakt