Profil
Arbejdsområder
Salg/udlejning
Referencer
Kontakt
I "grunden" handler det om tillid...
Tv-inspektion

 

Tv-inspektion og spuling

 

Hver dansker bruger omkring 140 liter rent vand i døgnet. Det belaster blandt andet kloaksystemet, som skal holdes ved lige.
Nu og da sker det, at kloakken stopper til. Det skyldes flere ting, blandt andet fedt, sæbe og madrester, men i høj grad også haveaffald som visne blade osv. En forstoppelse i kloakken skal normalt fjernes med slamsugning eller højtryksspuling, men hvis problemet gentager sig jævnligt, er det et tegn på, at kloakken fejler noget.

 

 

 

Jf. Dansk Byggeris Kloaksektion er ca. halvdelen af alle kloakker i Danmark defekte.
Har du mistanke om en fejl på kloaknettet, rotteproblemer eller vil du bare have en kloakstatus? så kontakt HHH.

 

 

 

 

Vi skiller os ud ved både at lave tv-inspektionen, kende lovgivningen og kunne udbeder evt. skader.

 

Vi kan altså lave en tv-inspektion og efterfølgende give et hurtigt tilbud eller overslag til dig eller dit forsikringsselskab.

 

 

 

Husk at de fleste rørskadeforsikringer dækker skader, hvis der er brud på kloakken.
Vi står gerne for koorspondancen med dit forsikringsselskab.

 

 

 

Under tv-inspektionen har vi allerede set og lokaliseret skadens omfang, pladsforhold osv. på stedet og oprettet sagen.

 

 

 

Der er altså mindre administrationsarbejde, end hvis et andet firma først skal se DVD og rapport igennem, ud at kigge på opgaven og efterfølgende regne et tilbud eller overslag.


 

Rotte i kloakledning                                                 Rottegange under fliser pga. defekt brønd

 

Kontrol af kloakledningerne ved ejendomshandel:

 

Alle der ejer en bolig har også et behov for at aflede spildevand. Dette gøres i boligens bestående kloaksystem. Desværre oplever mange boligejere, at deres kloaksystem ikke virker efter hensigten. Dette kan betyde en stor ekstraregning som man ikke lige havde indregnet i budgettet, idet forsikringen måske kun dækker delvist på grund af rørenes alder.

Ved køb af ejendom er det en god idé at få inspiceret og efterset kloaksystemet. Samtidig bør man sikre sig at der er udvidet rørskadeforsikring, at der er dækning helt ud til kommunens brønd. Man skal også huske at få oplyst hvor rense- og gennemløbsbrønden er samt om det er PVC eller betonrør kloaksystemet er lavet af.

 

 

Spul med omtanke: 


Når kloakken bliver ved med at gøre knuder, er der formentlig et brud på ledningen eller en større sætning af systemet. En spuling udsætter blot problemet. Få i stedet en autoriseret kloakmester til at reparere skaden.

Højtryksspuling er imidlertid ikke sundt for kloakken. Den fjerner den hinde i rørene, som er opbygget gennem mange år, og som udjævner uregelmæssigheder og hjælper til at holde samlingerne tætte. Derudover kan spulingen fjerne selve samlingsmaterialet mellem rørene, med udsivninger og større jordsætninger til følge. Spul kun, når det er absolut nødvendigt, eller lige før tv-inspektionen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ProfilArbejdsområderSalg/udlejningReferencerKontakt